Jak się przygotować do FCE?
Egzamin FCE pozwala na poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Jego zdanie, poświadczone certyfikatem, daje możliwość pracowania w anglojęzycznych firmach bądź podjęcia studiów za granicą. Przygotowanie do FCE opiera się o rozwój konkretnych umiejętności językowych, ocenianych na podstawie czterech części egzaminacyjnych: (więcej…)

Read More